Journalismi hakoteillä

Tampere Jorma Virtanen 13.3.2004

Martti Valkonen: Sananvapaus kauppatavarana.

Martti Valkonen: Sananvapaus kauppatavarana.

Toimittaja Martti Valkonen esittää Sananvapaus kauppatavarana -kirjassaan hätkähdyttävän, vajaan 500 nimen luettelon henkilöistä, jotka Helsingin Sanomien maksetussa koko sivun ilmoituksessa vuonna 1973 vaativat, että Suomen EEC-sopimus on torjuttava. Tasavallan presidentille, hallitukselle ja eduskunnalle osoitetussa vetoomuksessa vaadittiin yhteistyötä ja kauppaa lisättäväksi Neuvostoliiton ja SEV-järjestön kanssa.

Allekirjoittaneiden joukossa olivat muun muassa nykyisistä vaikuttajista presidentti Tarja Halonen, ulkoministeri Erkki Tuomioja, Suomen ensimmäinen EU-komissaari Erkki Liikanen, EU:n ensimmäinen oikeusasiamies Jacob Söderman sekä europarlamentaarikot Esko Seppänen ja Reino Paasilinna. Länsisuhteiden sijaan he esittivät, että Suomen on kehitettävä tulevaisuuttaan sitoutumalla entistä syvemmin YYA-sopimukseen.

- Nyt kotimainen lehdistö ei kerro hallitsevien poliitikkojen taustoista juuri mitään. Journalisteilla ei ole juuri lainkaan käsitystä Suomen historiasta. Sen takia suomettuminen jatkuu yhä edelleen, Valkonen kirjoittaa.

Valkonen näkee historiattomuuden yleisemminkin suomalaisen median ongelmana. Useimmissa lehdissä on hänen mukaansa ymmärtämättömyydestä ja tiedon puutteesta johtuvia toistuvia kömmahdyksiä, joita esiintyy esimerkiksi talvisotaan, Tarton rauhaan, luovutettuun Karjalaan ja Baltian maihin liittyvissä jutuissa.

- Yhdessäkään muussa Länsi-Euroopan maassa ja Euroopan unionin jäsenvaltiossa eivät suuret sanomalehdet vääristele oman maansa historiaa yhtä rutiininomaisesti.

Valkonen puhuu nykyisistä ja menneistä ilmiöistä niiden oikeilla nimillä. Moskovan politiikalla Baltian maissa oli hänen mukaansa selvät kansanmurhan piirteet. Vihreät ovat hänelle stalinismin perillisiä, fundamentalisteja, jotka ovat onnistuneet johtamaan toimituksia ja lukijoita harhaan.

Suomea vastaan

Valkosen edellisen kirjan nimi oli "Suomettaminen jatkuu yhä". Siinä hän totesi suomettumisen olevan Suomen suurin valtiosalaisuus, joka on syytä tutkia ja paljastaa hinnasta välittämättä.

Kirja oli liikaa Helsingin Sanomille. Valkonen sai potkut.

Uusimmassa teoksessaan Valkonen selvittää taistolaisten toimittajien levittäytymistä Suomen lehdistöön. Osa heistä hänen mukaansa toimii yhä Neuvostoliiton ja Venäjän eduksi Suomea vastaan.

- Toveriverkko siipeilijöineen on hyvin edustettuna Suomen suurimman lehden toimituksessa ja eri portailla sen johdossa. Lehden toimitusta johtaa melkoinen joukko taistolaisia ja heidän hengenheimolaisiaan, jotka lehden omistaja on itse hyväksynyt ja nimittänyt tehtäviinsä, Valkonen sivaltaa entistä työnantajaansa.

Väitteidensä vakuudeksi Valkonen esittää luettelon stalinistisen Toimittajaliiton jäsenistä vuosilta 1978-1985. Vuosien 1979-1981 jäsenluettelon Yle taipui poistamaan internetsivuiltaan vuonna 2000.

- Kiukustuneiden stalinististen toimittajien vaikutuksesta, Valkonen väittää.

Tehtävä unohtunut

Sananvapaus kauppatavarana on jatkoa Valkosen internetissä julkaisemalle Journalismin salat -nettikirjalle.

Valkonen näkee median muuttuneen ja antaneen valtaosin periksi kaiken läpäisevälle kaupallisuudelle. Hänen mukaansa nykyjournalismi ei enää tunnusta vanhaa moniarvoisten läntisten demokratioiden sananvapaussopimusta, jossa lehdistö eli neljäs valtiomahti toimi kolmen virallisen valtiomahdin vahtikoirana ja käytti siinä virassa vastuullisesti laajaa sananvapautta.

Teokseensa Valkonen on sisällyttänyt paljon asiaa. Teksti on selkeää, mutta ote on liiaksi oppimestarimainen. Helsingin Sanomien pahat aikomukset tulisivat vähemmälläkin alleviivaamisella ymmärretyksi.

Martti Valkonen: Sananvapaus kauppatavarana. Suomalainen Matkaopas Finnish Guidebooks Oy. Keuruu 2003. 271 sivua.

http://www.journalismi.info/fi/