Finland har alltid plats i hjärtat

Vagar/Tórshavn Jorma Virtanen 3.9.2004

Den på ön Vagar boende Carita Björklund gläder sig över tunneln, som leder under
Vestmannasundet och som väsentligt har förkortat resan till Färöarnas huvudstad Tórshavn.

Den på ön Vagar boende Carita Björklund gläder sig över tunneln, som leder under Vestmannasundet och som väsentligt har förkortat resan till Färöarnas huvudstad Tórshavn.

Finlandssvenska Carita Björklund var fem år, när hon flyttade till Färöarna med sin far Thorolf Björklund, som sedermera länge verkade som Finlands hederskonsul. Hon är dansk medborgare, hemmastadd på Färöarna och talar färiska, ett språk, som är nära besläktat med isländska.

Carita har ej glömt sitt fädernesland Finland, fast hon har tillbringat på Färöarna i 47 år.

-Finland måste man besöka på semestern, ehuru ej varje år. Längtan är störst på Finlands självständighetsdag, då vi finnar här på Färöarna samlas och tänder ljus.

Carita Björklund säger, att färöborna och finnarna har överraskande mycket gemensamt.

-Detta torde bero på, att livsvillkoren har varit hårda på vardera utkanterna.

Det till Danmark hörande autonomiska ölandskapet har 48 000 invånare, som är fullt beroende av fiskeriet.

-Många som har kämpat för sin levnad, har blivit kvar i havet. Detta återspeglas i en levande religiositet. På Färöarna, där alla känner varandra, familjens betydelse är speciellt stort.

På Färöarna har man i snart hundra år grubblat över, om man borde bliva självständigt eller fortsätta med välmåendet som del av Danmarks konungadöme. Som finsk patriot tror Carita, att en vacker dag även Färöarna är en självständig stat.

Färöarnas finländare var samlade hos Tita Winters (höger) hemma i Tórshavn.

Färöarnas finländare var samlade hos Tita Winters (höger) hemma i Tórshavn.

Ett bra liv

Man uppskattar de finskfödda på Färöarna till omkring 50.

Tita Winter kom till Färöarna efter sin man år 1960. Hon är dansk medborgare och känner sig som färöbo.

-Det bästa på Färöarna är ett eget hem, regn, dimma, berg och Atlantens friska havsluft, så beskriver hon sitt nuvarande hemland.

Tita är nöjd med sitt liv på Färöarna och saknar ej självständighet för ölandskapet. Det är gott att leva i Danmarks skydd.

Böljer Wennerström kom som sjöman till Färöarna för fyrtio år sedan och beslöt att stanna. Som finsk medborgare vill han ej ta ställning till självständighetspolemiken, då han ej har rösträtt i saken.

Böljer säger sig ha trivts bra på Färöarna. Han har aldrig känt sig isolerad.

-När man ser på kartan, kan Färöarna vara långt borta från allt. Men resan till Danmark är ej lång, med flyg blott två timmar. Från Köpenhamn flyger man på en och halv timme och då är man redan i Finland.

Översättning: Bengt Karlsson, Åbo, Finland