Himmlers heteka är ännu i Petäys, Finland

Hattula Jorma Virtanen 29.5.2003

Servicechefen Ari Järvi och Himmlers heteka i Hotell Petäys skyddsrum.

Servicechefen Ari Järvi och Himmlers heteka i Hotell Petäys skyddsrum.

SS-riksledaren, fältmarskalken Heinrich Himmler semestrade i början av augusti 1942 hos familjen Suolahtis villa belägen i Petäys nära Tavastehus. Från detta besök påminner alltfortfarande en strandstig känd som Himmlers stig i Hotell Petäys omgivning.

Hotellet tillhör Servicefacket PAM. I hotellets skyddsrum finns en heteka (finsk bäddsoffa av metallrör och -tråd) i vilken Tredje rikets näst inflytelserikaste ledare sov fyra nätter.

-I hetekan har veterligen ingen sovit efter Himmler, berättar hotellets verkställande direktör Arja Hurme.

Himmlers stig känner man även som rojalisternas väg. Benämningen hänför sig till de rojalister, som besökte Petäys och vilka arbetade år 1918 för monarkin i Finland.

Historien berättar även, att Himmler blev förtjust i en ljuslockig servitris, som hade anställts för besöket. Med henne beundrade SS-riksledaren från stigen sommarkvällens vyer över sjön Vanajavesi.

Det är inte känt vem denna servitris var. Löjtnanten Eino E. Suolahti, som av Högkvarteret utvalts till förbindelseofficer, kunde från sin utsiktspost berätta bara att servitrisen var i villan, men nämner ingenting om semesterromans som påståtts. Suolahti var senare doktor och sin tids kulturpersonlighet. Hans artikel publicerades första gången år 1963 i tidskriften Suomen Kuvalehti.

I roddbåten på sjön Vanajavesi Finlands statsminister Jukka Rangell, Himmlers livmedikus
Felix Kersten och SS-riksledaren Heinrich Himmler. Bilden från Suomen Kuvalehti.

I roddbåten på sjön Vanajavesi Finlands statsminister Jukka Rangell, Himmlers livmedikus Felix Kersten och SS-riksledaren Heinrich Himmler. Bilden från Suomen Kuvalehti.

Gemytlig semester

Heinrich Himmler ledde SS-organisationen, men även Tysklands polismakter och var chef för den hemliga statspolisen Gestapo.

I Petäys gjorde Himmler utflykter och plockade svampar samt rodde och fiskade i sjön Vanajavesi. Kvällarna fördrevs gemytligt under diskussioner invid brasan. Man kunde inte dra slutsatsen, att det var fråga om en av judarnas massförintelsens huvudarkitekt. Före ankomsten till Finland hade han varit på granskningsresa till koncentrationslägret Auschwitz i Polen.

-Efter att ha bytt sin uniform till civila kläder påminde han allt mera om en folkskollärare, vars kunskapstörst var outsinligt, skriver Suolahti. Han fäste uppmärksamheten på Himmlers oerhörda nervositet, som märktes redan under den första semesterdagen.

Under två kvällar bad Himmler Suolahti om att ta kontakt med Hitlers högkvarter. Under besöket hade man dragit en direkt telefonlinje från Petäys till den tyska militärcentralen i Helsingfors.

Telefonsamtalet under det sista kvällsfirandet i Petäys bekymrade Himmler. Efter samtalet drog han sig tillbaka sitt rum med sin livmedikus Felix Kersten.

-Det hade kommit från Stalingradhållet alarmerande budskap, vilka Hitler ville delge riksledaren, trots att hans semesterfrid skulle störas, påminner sig Suolahti.

SS-riksledaren Heinrich Himmler hälsar sanitetsgeneralmajor Eino Suolahti i Petäys. Bilden från Suomen Kuvalehti.

SS-riksledaren Heinrich Himmler hälsar sanitetsgeneralmajor Eino Suolahti i Petäys. Bilden från Suomen Kuvalehti.

Med flyg till Parola

Himmler med sitt sällskap anlände till Petäys den 1. augusti sent på kvällen från Parolas militärflygfält nära Tavastehus. Han hade flugit dit från Kiestinki i Lappland, där SS-riksledaren granskade SS-bergsdivisionen Nord.

Planets besättning inkvarterades i det berömda Aulanko-hotellet i Tavastehus. Till Petäys reste Himmler, Kersten, SS-Hauptsturmführer Grothmann, SS-Obersturmführer Kiermayer och Suolahti. Till sällskapet hörde även tre poliser från den finkska statliga polisen Stapo. För besöket i Petäys hade man anställt en köksmästare förutom den tidigare nämnda servitrisen.

Långt före gästernas ankomst hade man gjort förfrågningar beträffande ett lämpligt semesterställe. Det borde vara avsides från huvudvägen, väl skyddad och lätt bevakad. Enligt Suolahti hade utrikesministeriet gjort förfrågningar i Tavastehustrakten och slutligen stannat för villan i Petäys, belägen på udden i dåvarande Tyrvändös kommun.

Villan ägdes av Suolahtis föräldrar, självständighetsmannen och försvarsmaktens dåvarande överläkare, sanitetsgeneralmajor Eino Suolahti och hans maka Anna Suolahti.

Rangell bestämd

Från Petäys gjorde Himmler en bilfärd till åsen Vehoniemi i Kangasala nära Tammerfors och därifrån till statsminister Jukka Rangells villa vid sjön Kukkia i Luopioinen. Felix Kersten berättar i sina memoarer huru Himmler under bilfärden med Rangell tog upp Finlands judefråga. Rangell var dock bestämd. Enligt honom fanns det ingen judefråga i Finland och till det fick Himmler nöja sig.

-När vi kom fram till Luopioinen hade frågan uppenbarligen avslägnats från dagordningen, ty man återkom inte mera till den under Himmlers besök, skriver Eino E. Suolahti.

Enligt krigstida cencurchefen Kustaa Vilkuna lyckades Stapos detektiver fotografera innehållet i Himmlers noggrant bevakade dokumentportfölj. I den blottades bland andra en förteckning över tusen namn på Finlands judar.

Under sitt besök träffade Himmler i Helsingfors president Risto Ryti, utrikesminister Rolf Witting samt i St. Michel marskalk Gustav Mannerheim. Finlands judefråga diskuterades veterligen inte i dessa diskussioner.

I Petäys diskuterade Himmler och sanitetsgeneralmajor Eino Suolahti möjligheten att sända finska invalidofficerare och -soldater till tyska vårdanstalter.

-Många hundra invalider känner betydelsen av denna vård från fortsättningskrigets dagar. Detta var väl det mest positiva under Himmlers besök, skriver Eino E. Suolahti.

På bilresan till Helsingfors besökte Heinrich Himmler Heliga Korsets kyrka i Hattula. Bilden från Suomen Kuvalehti.

På bilresan till Helsingfors besökte Heinrich Himmler Heliga Korsets kyrka i Hattula. Bilden från Suomen Kuvalehti.

Med bil till Helsingfors

På en landsväg i Tyrvändö rördes Himmler nästan till tårar då han träffade en ljuslockig tavastländsk pojke, som hade i vinterkriget mistat sin far eller äldsta bror. Enligt Eino E. Suolahti erbjöd sig Himmler att ta även finska föräldralösa krigsbarn till Tyskland. Denna avsikt framskred dock inte.

Avfärden från Petäys skedde den 5. augusti. Junkers 52 väntade resenärerna på Parola flygfält. I sista stund ändrade sig Himmler. Han ville resa med bil till Helsingfors.

- Från Tavastehus hade man för detta fall reserverat en stor personbil, som beställdes för att söka oss och med den körde vi via Turengi och Hyvinge till Helsingfors, skriver Suolahti. Första hållplatsen var Heliga Korsets kyrka i Hattula.

I lokala tidningen inte en rad

Himmlers besök i Finland den 29. juli - 6. augusti var inofficiellt, Enligt Eino E. Suolahti doldes det av djup hemlighet, ehuru SS-riksledaren uppträdde i Helsingfors gatubild överraskande öppet. Den lokala tidningen Hämeen Sanomat skrev inte en rad om besöket.

Suolahti träffade Felix Kersten efter kriget i Stockholm, där han berättade, att Himmler efter besöket i Finland inte hade en enda vilo- eller semesterdag.

Hos Suolahtis villa i Petäys gästade även andra den tidens celebriteter, bland andra Gustav Mannerheim två gånger. Familjen Suolahti sålde Petäys på 1950-talet åt dåvarande Affärsförbundet, som byggde på platsen en semester- och kurscentral.

Översättning: Bengt Karlsson, Åbo, Finland

http://www.petays.fi/

Mera bilder ur Himmlers besök