Goda minnen från Hippalot-festivalen

Tórshavn Jorma Virtanen 30.8.2004

Hedvig Westerlund-Kapnas säger sig uppskatta det arbete, som utföres i Tavastehus på barnens och de ungas kulturteg.

Hedvig Westerlund-Kapnas säger sig uppskatta det arbete, som utföres i Tavastehus på barnens och de ungas kulturteg.

Färöborna Hedvig Westerlund-Kapnas och Tóri í Hoyvik minns med värme sitt besök i Tavastehus (Hämeenlinna) i augusti. De var med i sagospelet "Bevingat mörker" av Färöarnas nationalskald William Heinesen (1900-1991). Detta uppfördes på Hippalot-festivalen, barnens och ungas konstfestival, som årligen ordnas i Tavastehus.

Westerlund-Kapnas, som i Tórshavn fungerar som lärare i barnteatern, var här i berättarens roll och Hoyvik uppförde färöbornas kvaadsånger, ballader om forntida hjältar. Dessutom var Westerlund-Kapnas' grekiskfödde make, violinisten Nikos Kapnas med. Föreställningen har översatts till finska av framlidne Peter Turtschanioff, som fungerade i fem år som chef för Nordens hus i Tórshavn.

Finlandssvenska Westerlund-Kapnas beskriver Tavastehus-resan som intressant och en fin upplevelse.

-Barnen och föräldrarna var entusiasmerade. I nordiska sammanhang blir Finland lätt på sidan om på grund av språket. Därför är det viktigt, att man även håller kontakt från Nordens andra sida med det finskspråkiga Finland.

-Från Hippalot-festivalen kvarblev i minnet speciellt den från avlägsna Sibirien, Hanti-Mans, anlända barngruppens framförande av "Björnbegravningsriten". Även den av Tavastehus' miniteater uppförda föreställningen av "Sibeliusleken" var förtjusande.

Tóri í Hoyvik beundrar speciellt sommarnaturen i Tavastehus området, som är raka motsatsen till Färöarnas karghet.

Till Tóri í Hoyvik kvaadsånger är en omtyckt hobby.

Till Tóri í Hoyvik kvaadsånger är en omtyckt hobby.

Kullervo på Färöarna

Hedvig Westerlund-Kapnas lärde sig känna teaterfolk från Tavastehus, då hon fungerade som projektchef i ungdomens kultur- och musikläger, som anordnades på Färöarna i juli 2002. Närvarande i lägret var miniteatern från Tavastehus, vars uppförande av Kullervo i Tórshavns Nordens hus visade sig vara en framgång.

I lägret deltog också de ungas teatergrupper från Färöarna och Island. De hade även färdigställt teaterstycken över sina länders nationalepos.

-En rik folktradition förenar Nordens tre sido-områden. Finlands Kalevala, Islands Edda och Färöarnas kvaadsånger är nära varandra såväl i rytm, form och tema, klarlägger Westerlund-Kapnas.

Görandets frihet

Hedvig Westerlund-Kapnas och Nikos Kapnas flyttade till Färöarna från Belgiens Antwerpen.

-På Färöarna finns görandets frihet. I Tórshavn finns en livlig amatörteater-verksamhet och även en yrkesteater. Färöarna är så långt ute på Atlanten, att ösamfundet har bevarat sin särprägel.

-Här finns inga klassgränser. Alla känner varandra. Här gör man vad man kan och det värdesättes, säger Westerlund-Kapnas.

Översättning: Bengt Karlsson, Åbo, Finland