Tunneln hämtar turisterna till de nordliga öarna

Klaksvik Jorma Virtanen 2.9.2004

En skyddad vik har gjort Klaksvik till en betydande fiskeristad.

En skyddad vik har gjort Klaksvik till en betydande fiskeristad.

Färöarnas näst största stad Klaksviks leverne underlättas, då Leirviksfjordens 6,3 kilometer långa Nordoyatunnel blir färdig i augusti 2006.

-Tunneln betyder mycket för långtradar- och turisttrafiken. Men inte har man hittils heller i Klakvik levt isolerade. Situationen förbättrades väsentligt, då man erhöll en andra färja mellan Leirvik och Klaksvik, säger Klaksviks resebyråns direktör Christian Olsen.

Med sina cirka 5 000 invånare är Klaksvik belägen på ön Bordoy, som hör till Färöarnas nordliga öar. Tack vare skyddad hamn har staden betydande fiskeri-industri och bland annat Färöarnas största bryggeri.

Färjresan till Leirvik räcker halv timme. Då Nordoyatunneln blir färdig, hör 85 procent av Färöarnas 48 000 invånare till kretsen av ett fast vägnät.

Nordoyatunneln är Färöarnas andra tunel, som byggs under Atlanten. Den första, Vagatunneln som blev färdig år 2002, leder under Vestmannasundet mellan öarna Streymoy och Vagar.

Arbetena på Nordoytunneln påbörjades senaste december i Leirvik. Tunneln kommer att leda cirka 150 meter i djupet under vattenytan. Kostanderna beräknas stiga till cirka 405 miljoner danska kronor (25,8 miljoner euro).

Man beräknar, att omkring 800-1 000 bilar trafikerar längs tunneln. Användarna betalar en avgift motsvarande färjavgiften, tills tunnelns lån har betalats.

I Leirviksfjorden är omgivningarna ståtligt vackra.

I Leirviksfjorden är omgivningarna ståtligt vackra.

Ståtliga landskap

Christian Olsen tror, att tunneln hämtar mera turister till de nordliga öarna.

-Från Bordoy kommer man längs en bro till två grannöar. Vägarna är så goda, att turisten på en dag får en bra bild av de nordliga öarna.

-Vyerna här är ståtligare än annorstädes på Färöarna. Branta, nästan lodrätt stigande fjäll påminner mycket om Lofoten i Norge, ehuru klimatet här är mildare. Liknande landskap finner man även på Syd-Island. I synnerhet på vintern kan turisten uppleva en skymt av Antarktis, ehuru man ej är på arktiskt område.

Senaste år besöktes nordöarna av omkring 5 700 turister.

-I år har man redan i augusti nått samma antal. Vinterturismen är ännu liten. På vintern kan det förekomma litet snö några dagar, men här är det lika mörkt som i mellersta Skandinavien, säger Olsen.

Klaksvik är Tammerfors´ vänskapstad.

Översättning: Bengt Karlsson, Åbo, Finland

http://www.tunnil.fo/