Finlands hederskonsul skulle ej längre tveka i fråga om självständighet

Tórshavn Jorma Virtanen 31.8.2004

Poul Michelsen har har fungerat i fyra år som Finlands hederskonsul i Färöarnas huvudstad Tórshavn.

Poul Michelsen har har fungerat i fyra år som Finlands hederskonsul i Färöarnas huvudstad Tórshavn.

Finlands verksamma hederskonsul på Färöarna Poul Michelsen skulle ej längre tveka, om när det till Danmark tillhörande landskapet skulle bli självständigt.

-Tiden är nu inne, påpekar han och påminner tvivlarna om, att det betydelsefulla danska ekonomiska stödet dock någon gång skulle upphöra.

-I det nya EU finns många penninghål, som Danmak, medlem i unionen, måste finansiera. Det av Danmark erhållna stödet har redan minskat med hundra miljoner kronor. I självständigheten är det mer fråga om moral och nationell stolthet.

Han ser ej heller, att utnyttjandet av olje- och gasfyndigheterna i vattnen kring Färöarna skulle framledes öppna vägen till självständigheten.

-Vi måste ty oss till våra egna resurser, till dem vi har.

Michelsen var med om att grunda Färöarnas fotbollsförbund och förde på 15 år öriket till medlem av Världens fotbollsförbund (FIFA) och Europas fotbollsbörbund (UEFA).

-Det sades oss, att ni är för små för fotbollsverksamheten. Vi svarade, att vi är ett eget folk och att vi har vårt eget språk. Därför har vi rätt till ett eget landslag. I första kvalificeringsmatchen vann vi över Österrike. Därefter har vi tagits på allvar.

Färöarnas parlament, Løgting har 32 medlemmar.

Färöarnas parlament, Løgting har 32 medlemmar.

Danmark taktikerade

I folkomröstningen år 1946 understödde en knapp majoritet färöbor självständigheten. Efter olika skeden stannade man dock efter två år vid det, att Färöarna fick ett vidsträckt självstyre som en del av Danmarks konungarike.

År 1998 påbörjade självständighetsprocessen på nytt. Danmark kunde även denna gång spela sina kort väl.

-Danmark erbjöd oss självständighet inom tre år enligt principen tag eller förkasta. Detta var Danmarks Folketingets enhälliga beslut, säger Michelsen. Samtidigt var det enligt honom första gången, som demokratin inte fungerade i Danmark.

Färöbornas ledning splittrades. Processens misslyckande ledde till nya val. I februari i år övertogs makten av socialdemokraten Jóannes Eidesgaard ledda regeringskoalitionen, som understöder kvarblivandet i Danmarks gemenskap.

Michelsen är medlem i Västnordiska rådet. Han tror, att Grönland är följande som följer efter, om Färöarna besluter om självständigheten.

-Grönland är på grund av sitt stora omfång i en annan ställning som Färöarna. Där kommer självständighetsprocessen att dröja betydligt längre.

Färöborna är stolta över sin fotbollslandslag. Bilden från fotbollsarenan i Tórshavn.

Färöborna är stolta över sin fotbollslandslag. Bilden från fotbollsarenan i Tórshavn.

Frivilligarbete för Finlands väl

Poul Michelsen har fungerat fyra år som Finlands hederskonsul på Färöarna. Han är affärsman, mångfaldig Färöarnas mästare i bordtennis och badminton, f.d. stadsdirektör i Tórshavn och nuvarande borgerliga Fólkaflokkurin-partiets ledamot.

När man bad honom att bliva konsul, godkände han erbjudandet. Någon lön för hederskonsulsarbetet betalas ej.

Michelsen har förbindelser med Finland som affärsman, idrottsledare och nordist.

I motsats till den föregående hederskonsuln Thorolf Björklund, som på gund av sin ålder avsade sig uppgiften, talar han ej finska.

Michelsen känner sig som brobyggare mellan Färöarna och Finland. Han har grundat en stiftelse, som delar ut bidrag åt gästande konstnärer, författare och idrottare, både på Färöarna och i Finland.

Hederskonsulns typiska kunder är de finnar, som har tappat sina identitetsbevis eller pengar eller som har andra problem.

-Turisterna kommer och frågar efter resetips. Hederskonsuln kan även vara till hjälp vid befrämjandet av ekonomiska relationer, men i allmänhet hittar affärsvärlden nog sina egna kanaler, klargör Michelsen.

På Färöarna bor ungefär 50 finskfödda personer. Till dem säger sig Michelsen ha tillfälliga kontakter.

Översättning: Bengt Karlsson, Åbo, Finland

http://www.pm.fo/Finska/finska_adalkonsulatid.htm/