Ett stiligt minnesmärke åt kommunismens offer

Tallinn Jorma Virtanen 31.8.2003

Estlands historia har varit att klara sig under Rysslands ja Tysklands förtryck.

Estlands historia har varit att klara sig under Rysslands ja Tysklands förtryck.

I Tallinn nära Frihetsplanen belägna Ockupationernas museum (Okupatsioonide muuseum) erbjuder utsikten över Estlands dystra förflutna. Museet är ett stiligt minnesmärke åt den totalitära kommunismens offer.

I den vida utställningssalen finns en roddbåt, med vilken man år 1943 flydde den tyska regimen från Dagö till Gotland. Med liknande båtar flydde tiotusentals kustens befolkningar den anfallande sovjetinvasionen hösten 1944. Mångens öde blev att spolas i östersjöns vågor.

I museet finns tiotals till Sibirien skjutsade och därifrån tillbakakommandes kappsäckar. Många är gjorda av trä i fånglägrens skärgård. Lyckliga var de, som efter årtionden kunde återvända, tusenden bev kvar i det kalla landet.

I centrum av utställningssalen finns dörrar till estniska häkten.

Om sovjetvardagen berättar bland andra karga telefonkiosker, hushållsmaskiner, en skrivmaskin av märket Erika samt en personbil, vilken i Finland gick under namnet Jalta.

Som egna avdelningar presenteras den första sovjetockupationen åren 1940-1941, de tyska ockupationsåren 1941-1944, stalinismens tid 1944-1956, blidvädersåren 1956-1968, stagnationstiden 1968-1987 samt befrielsens tid 1988-1991. Varje tidevarvs händelser belyses av videorna på bildrutorna. Valbara är förutom estniska även engelska och ryskspråkiga versioner.

En söndag eftermiddag besöktes museet rikligt av unga, vilka allvarliga tittade på vad deras föräldrar och farföräldrar hade upplevt.

Fosterlandets försvarare

Ockupationsmuseets gudmor är en utomestländare, i Förenta staterna boende 83-åriga ögonläkaren Olga Kistler-Ritso, vars grundade stiftelse har donerat miljoner estniska kronor till museets grundande.

I styrelsen för Kristel-Ritsos Estlands stiftelse, som upprätthåller museet, ingår flere kända estniska fosterlandsförsvarare. Styrelsens ordförande och museets ledare är Heiki Ahonen och dess medlemmar är bland andra Tunne Kelam och Lagle Parek.

I museets andra våning finns utrymmen för forskare, vilka dokumenterar invasionstiden och samlar därtill hörande material.

Översättning: Bengt Karlsson, Åbo, Finland

http://www.okupatsioon.ee/

Mera bilder från Ockupationernas muuseum