Varje tidning är viktig

Tórshavn Jorma Virtanen 30.8.2004

Jákup Mørk kan ej föreställa sig utgivning av en tidning utan konkurrens.

Jákup Mørk kan ej föreställa sig utgivning av en tidning utan konkurrens.

Den på Färöarna utkommande Sosialurin-tidningens ekonomidirektör och kommande idrottsredaktör Jákup Mørk är bestört, när han har hört, att så gott som alla finska landskapstidningar är i monopolställning.

-Något sådant skulle man ej här kunna föreställa sig. Konkurrens piggar upp utgivandet av en tidning. Huru skulle annars varje dag och varje tidning vara för oss viktiga, frågar han.

Sosialurin är 78 år gammal tidning, som under hela sin levnadstid har varit i utmanarens ställning. Färöarnas traditionella första tidning är Dimmalætting, som har utkommit i 127 år.

-Med hårt arbete har vi minskat på avståndet. Nu är vi nära hälarna, säger Mørk.

Trots hård konkurrens, trycks Färöarnas båda huvudtidningar försonligt i samma tryckeri. Dimmalætting är en borgerlig tidning. Sosialurin har lik sitt namn varit socialdemokraternas tidning. Enligt Mørk är dock de tiderna bakom, då man tävlade med ideologier.

-Vi är en normal tidning. Partiet dikterar ej längre vad vi skriver, ehuru det ännu äger alla aktier i tidningsbolaget.

På Färöarna har man i snart hundra år tvistat om huruvida ölandskapet skall självständigas eller fortsätta med vidsträckt självstyre under Danmarks skydd.

-Inte ens i denna fråga råder missämja mellan tidningarna. Vardera är opolitiska i denna fråga. Vi ger spaltutrymme åt olika åsikter, säger Mørk.

Sosialurins och Dimmalættings konkurrens skärper sig om platsen som första tidning.

Sosialurins och Dimmalættings konkurrens skärper sig om platsen som första tidning.

Fem dagar i veckan

Sosialurin utkommer i likhet med Dimmalætting fem dagar i veckan. På tisdagar är sidornas antal 40, från onsdag till fredag 32 och på lördagarna 48. Tisdagens sidor matas av idrott. Speciellt av färöbornas passion, fotbollen skriver Sosialurin sidovis.

Sosialurin och Dimmalætting är kännetecknande färöbornas tidningar.

-Vår uppgift är att skriva om saker som intresserar färöborna. Ingen annan gör det, säger Jákup Mørk.

Sosialurins inkomster bygger jämt på annonser, prenumerationsavgifter och lösnummer. Det är en viss specialitet med utgivandet av Färöarnas tidningar, nämligen följande dags tidning är till salu redan föregående eftermiddag i Tórshvns tidningskiosker.

-Färörna är ett välmående ölandskap med 48 000 invånare, vars ekonomi är helt beroende på fiskeriet. När det kommer fisk, mår alla väl, men emellanåt försvinner fiskstimmen. Detta märks med minskning av annonsinkomsterna och reducering av antalet sidor, säger Mørk.

Sosialurin har lokalredaktion i Färöarnas näst största stad Klaksvik.

Sosialurin har lokalredaktion i Färöarnas näst största stad Klaksvik.

Med en liten grupp

Elva redaktörer och två fotografer gör Sosialurin. Enligt Jákup Mørk är detta antal redaktörer allt annan än tillräckligt, men man måste komma till rätta med det.

-Redaktörerna gör pappers- och internettidningar, även läser nyheter i den tórshavnska kommersiella radion och uppdaterar dagliga nyheter i Färöarnas största internetportal. Färöarnas specialitet är textnyheter till fartygen via satellit.

Sosialurin utges på färöiska, som är släktspråk till isländska.

-Alla våra redaktörer är färöbor. Alla talar även god danska, emedan vi ej har egen redaktörsundervisning. Redaktörerna förtjänar mindre på Färöarna än i Danmark. Många goda redaktörer har farit till Danmark efter bättre inkomster eller flyttat över till företag som informatörer.

Mørk vill dock ej beklaga. Återkomsten som idrottsredaktör begynner i Schweitz. Dit far han för att rapportera VM-kvalmatchen mellan gökurlandet och Färöarna.

-Redaktörens yrke är ett fint yrke. Bäst är det för en redaktör, när det blir en levnadsvana.

Översättning: Bengt Karlsson, Åbo, Finland

http://www.sosialurin.fo/

http://www.dimma.fo/