Tunnlarna föds av drömmar

Tórshavn/Vagar Jorma Virtanen 3.9.2004

Från ön Vagar sänker sig tunneln 109 meter i djupet under Atlanten.

Från ön Vagar sänker sig tunneln 109 meter i djupet under Atlanten.

Färöborna hade på 1950-talet en dröm. Till det av sund och fjordar splittrade bergiga ölandskapets avlägnaste hörn skulle man bygga antingen landsväg eller tunnel.

Drömmen förverkligades senaste år, då även till den sista isolerade, av tio personer bebodda Gasadalurs by, fick en 1 700 meter lång tunnel.

På Färöarna ingår 18 öar, av vilka 17 är bebodda. På det till Danmark tillhörande ölandskapet finns över 960 kilometer landsvägar, av vilka även de kortaste är asfalterade. I landsvägnätet ingår 17 tunnlar.

Av Färöarnas 48 000 invånare tillhör 75 procent till kretsen av det fasta vägnätet, då Vagatunneln mellan öarna Streymoy och Vagar under Vestmannasundet blev färdigt.

Tunnelns planering påbörjades på 1970-talet. Även då hade färöborna en dröm: alla fem huvudöar skulle förenas med tunnel, som leder under Atlanten.

-Man planerade även en bro över Vestmannasundet, men tunneln valdes på grund av ekonomiska orsaker, säger David Reinert Hansen, verkställande direktören för Vagatunnilins- och Nordoyatunnilins-bolagen.

Avsikten är, att Nordoyatunneln, som leder under Leirvikfjorden mellan öarna Esturoy och Bordoy skall bli färdig år 2006. Då kommer redan 85 procent av färöborna att tillhöra det fasta vägsnätet.

Vagatunnels längd är fyra kilometer. På det djupaste stället leder den 105 meter under havsytan. Nordoyatunneln blir 6,3 kilometer lång. Den leder på det djupaste stället 150 meter under havsytan.

David Reinert Hansen säger, att körandet i tunnlarna på Färöarna är lika tryggt som på landsvägarna.

David Reinert Hansen säger, att körandet i tunnlarna på Färöarna är lika tryggt som på landsvägarna.

Det räcker med användare

Byggandet av Vagatunneln kostade 305 miljoner danska kronor (19,4 miljoner euro). Kostnaderna på Nordoyatunneln beräknas till 405 miljoner kronor (25,8 miljoner euro).

Danska staten betalar till Färöarnas budget årligen c:a 600 miljoner kronor (38,2 miljoner euro). Hansen förnekar dock, att de danska skattebetalarna skulle vara betalare.

-Man skulle inte ha vidtagit med varken det ena eller det andra projektet, om det inte funnits tillräcktligt med användare. Landskapstyrelsen är med i bägge tunnelbolagen med 60 procents andel. Resten skötes med lånefinansiering, vars återbetalningstid är 15 år.

Av tunnelns användare kräves en avgift motsvarande färjresan. Vardera projekts finansiering fördelas på åtta år.

Enligt Hansen är Vagatunnelns användare dubbelt mera än man i början beräknade. I detta nu kör omkring 800-1 000 fordon under Vestmannasundet i dygnet. Nordoyatunneln har ungefär lika många användare.

Efter det Vagatunneln blev färdig, förkortades resan från Vagars internationella flygfält till Färöarnas huvudstad Tórshavn från över två timmar till under en timme.

Nordoyatunneln är viktig därför att ölandskapets näst största stad Klaksvik är belägen på de nordliga öarna.

Vagatunneln leder under Vestamannasundet. Tunneln förenar öarna Vagar (till vänster) och Streymoy.

Vagatunneln leder under Vestamannasundet. Tunneln förenar öarna Vagar (till vänster) och Streymoy.

Världens längsta

Man planerar en tunnel från ön Streymoy mot norr till ön Eusturoy, där det redan finns broförbindelse. Drömmarnas tillspetsande skulle vara en tunnel från Tórshavn till ön Sandoy och därifrån vidare till Färöarnas sydligaste ö Suduroy. Vid förverkligandet skulle undervattenstunneln mellan Sandoy och Suduroy vara världens längsta.

-På de sydliga öarna finns det för få invånare, att tunnelns byggande skulle vara ekonomiskt förnuftigt. Drömmen lever dock, ehuru dess förverkligande skulle räcka årtionden, säger Hansen.

Översättning: Bengt Karlsson, Åbo, Finland

http://www.tunnil.fo/